1/4

שאיפת המשרד היא ליצור סביבה מקיימת התומכת באדם ובסביבה תוך שמירה על שיווי משקל ביניהם.

תוכלו לקבל שירותי ייעוץ ותמיכה במקרים שאתם נחשפים למפגעים סביבתיים כמו ריחות, אבק, עשן, רעש, הצללה בעקבות בנייה, זיהום תעשייתי, היכולים להעכיר את חייכם.

המשרד לייעוץ אקולוגי נותן ייעוץ ופתרונות לאזרח, לעורך הדין, לחברות, למוסדות ונותן חוות דעת מומחה לבתי המשפט תוך שמירה על יעילות וכלכליות הפתרון.