התארגנות אזרחים 

הוצאת הפסולת מהוואדי ממזרח לצור-יגאל
פסולת בניין ליד צור-יגאל

לפעמים יש גם בשורות טובות. העבודה שעשיתי ביחד עם תושבים של צור יגאל-כוכב יאיר נשאה פרי.  מטרת העבודה הייתה הפסקת שפיכת פסולת בניין מעורבבת בחול בוואדיות ועל הגבעות ממזרח ליישוב וסילוקה. בשלב הראשון שפיכת הפסולת נעצרה. בשלב השני נעצרו בעלי החברה שעברו את העבירה הזו. עתה הגיע השלב השלישי: לאחר חמש שנים, המדינה תפנה את הפסולת ותנקה את הוואדי ממזרח ליישוב בעלות של מיליוני שקלים. סתימת ערוץ הניקוז הורגשה במיוחד החורף שהוא גשום מאד. המים שזרמו מההרים לא יכלו להתנקז לוואדי שנעלם והם התפשטו מסביב ואיימו לכרסם במסלעות של גינות התושבים. זו הבעיה הגלויה לעין. אולם ישנה גם בעיה נסתרת מהעין והיא, חלחול הגשמים הרבים דרך שכבות פסולת הבניין ושטיפת מזהמים אל מי התהום. במקום הזה קיימים מי תהום בעומק של כ-60 מטר בלבד, והם מחוברים למאגר הגדול של מי התהום בעומק כק"מ, שהוא מאגר מי התהום החשוב ביותר במדינה. זו רזרבה חשובה מאד של מי תהום גם בעידן של התפלת מים וחשוב לשמור עליהם נקיים. 

ערנות התושבים, בצירוף ייעוץ סביבתי מקצועי ומנהלי שנתתי, כולל עבודה שכם אל שכם של התושבים ושלי, הניבה את הפרי הזה. מתברר שבשילוב מוצלח, במקצועיות ובהתמדה אפשר להגיע לתוצאות סביבתיות טובות. מזון למחשבה.

חורף 2020

בוקר אחד הבחינו מספר תושבים מצור יגאל במשאיות המגיעות משטח ישראל ושופכות פסולת בניין מעורבבת בעפר אל תוך הוואדי שבקרבת ביתם. הקו הירוק המשורטט במפות ומבדיל בין מדינת ישראל לשטח C הפלסטיני נמצא מטרים ספורים מזרחה לגדר צור-יגאל, וערוץ הוואדי נמצא מטרים ספורים מזרחה לו. מדי יום הגיעו משאיות כפולות-משא עמוסות בפסולת בניין  מעורבבת בעפר ושפכו את הפסולת במקומות נוספים בשטח C שבין צור יגאל ליישוב צופים (דרומית מזרחית לצור יגאל). המנהל האזרחי סרב להפסיק את הפעילות בטענה שזו אדמה חקלאית(!) עבור בעל השטח מקלקיליה הסמוכה, ועליה יינטע פרדס. הימים חלפו הוואדי כמו גם שטחים נרחבים מסביב, התמלאו באסבסט, בשברי מרצפות וחרסינה צבועים, ביריעות ניילון, בחלקי חלונות צבועים, בברזלים מכופפים, בגושי בטון, בטיט בנייה רטוב ובכל מה שמכילה פסולת בניין. בלילות הייתה מגיעה מפעם לפעם מכלית ובחסות החשיכה מרוקנת נוזל שחור מעל הפסולת בוואדי. נוזל שחור, שבבדיקת מעבדה התגלה כשמן מכונות שרוף, פוזר גם על פני שביל הגישה לוואדי. מאחר והתושבים לא נענו לא על ידי המועצה המקומית ולא על ידי הצבא המנהל האזרחי (צבא) שנראה כמשתף פעולה, הם פנו אלי בתור אקולוגית וגיאוגרפית וביקשו את עזרתי. 
 
כשהגעתי בפעם הראשונה, מחציתו המערבית של הערוץ, שעומקו היה כ-5-6 מטרים, הייתה כבר מלאה עד לגובה פני השטח לאורך מאות מטרים, פרי עבודה של כשנה. במחצית המזרחית החשופה של הערוץ ניכרו עדיין עקבות טרסות חקלאיות, שריד לתרבות שרווחה במקום ושרידי באר. בשטחים מרוחקים יותר גבהו תלים של עפר מעורבב בפסולת בניין ועליהם פוזרה שכבה דקה של חמרה. המילוי של הערוץ ושינוי כולל של פני הנוף ללא אישור או תכנית כל שהיא הינם עבירות על החוק, וכך גם שפיכת פסולת בניין ועפר במקומות לא מורשים, אולם המשאיות המשיכו להגיע ללא הפרעה, וטרקטור יישר את פני השטח. 
 
מברור עלה שקמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי אישר את הפעולות הללו בטענה שזו "אדמה חקלאית". דרשתי לערוך בדיקות מעבדה של החומר המוטמן.  ממצאי שני סבבי הבדיקות שנעשו בחסות המנהל האזרחי הוסתרו מאתנו. דרשתי מראש המועצה המקומית לממן בדיקות מעבדה באופן עצמאי. במקביל, בדקתי בכתובים את רמת הרגישות הסביבתית של המקום ומצאתי שהאזור מוגדר ברמת רגישות גבוהה מאוד. מבין כל הפרמטרים בעלי הרגישות הגבוהה, הפרמטר המדאיג ביותר היה הקרבה למי התהום. האזור המדובר משתייך לאגן הניקוז של נחל הירקון אשר מתחתיו נמצא מאגר מי התהום הגדול והחשוב ביותר בארץ ישראל. מי התהום נמצאים שם בשני מפלסים: עומקו של המפלס העליון הוא כ-60 מטר בלבד, והוא מתחבר למפלס התחתון הנמצא בעומק כ-1000 מטר אשר ממנו שואבים מי שתייה. סלעי האזור מורכבים מאבן גיר חלולה מאד, מה שמאפשר חלחול מהיר של מי הגשמים. מכאן שקיים פוטנציאל גבוה לזיהום מהיר של מי התהום. כל עוד החורפים שחונים כמות המים המחלחלת נמוכה יחסית. אולם תמיד אחרי מספר שנים שחונות מגיע חורף עם שיטפונות. בחורף כזה לא רק שהרבה מים יגיעו במהירות אל מי התהום מבלי לעבור טיהור טבעי בסלע, גם גוברת הסכנה שחומר המילוי בערוץ הוואדי יגרום לשיטפונות שיפגעו בסביבה ויגבר הסיכון  .שחומרי הפסולת ייסחפו עם הזרמים והזיהום יתפשט על פני שטחים נוספים 
 
כל הניסיונות להגיע להבנה עם ראשי המנהל האזרחי בכלל ועם קמ"ט איכות הסביבה בפרט עלו בתוהו והמשאיות המשיכו לבוא בעשרות בכל יום. תחקרנו מאין מגיע כל החומר ולמדנו שהעפר נחפר בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. הקבלן המפנה את העפר הוא בעל חברה לפינוי הריסות בניינים והוא מערבב את שניהם. מובן שלפי החוק היה עליו לפנות הכול לאתרי פינוי מורשים אלא שהוא "חסך" את הכסף והביא את כל הפסולת מעורבבת בעפר אל מול צור יגאל והשטח בינו לבין צופים. ומאין הגיעה מעט (יחסית) אדמת החמרה? ככל הנראה מחפירת כביש 531. 
הצלחנו להביא את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה למקום והוא עמד נדהם אל מול כמות הפסולת העצומה שהתפרסה על פני קילומטרים רבועים רבים, כולל סתימת הערוץ. בהוראתו, קיבלנו מהמנהל האזרחי את ממצאי בדיקות המעבדה שהוסתרו מאתנו ויחד עם הבדיקות שעשינו בכספי המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל נמצאו בכל אחד מסבבי הבדיקות חריגות של ריכוזי חומרים מסוכנים שמקורם בפסולת בניין. 
לאחר ביקור המנכ"ל הופסקה הבאת הפסולת. נעשו עוד מספר ניסיונות על ידי הקבלן להמשיך בפעילות, אולם עתה המנהל האזרחי התערב והניסיונות נבלמו. זה היה הישג מרשים שהושג בסיוע האזרחים שדבקו במטרה יחד אתי שהביא להפסקת הפעילות האנטי-סביבתית הזו. 
בגלל העלויות העצומות של פינוי הפסולת לא ניתנה הוראה לפינויה והישארותה שם תמשיך לאיים על איכות מי התהום. 
 
 
עומדים על המילוי של הוואדי שהגיע לגובה פני השטח
 
 
 
 
החומרים המסוכנים שריכוזם בקרקע גבוה מהתקן בשלושה סבבי בדיקות
 5  דגימות במימון המועצה המקומית
 
4 דגימות שנאספו בספטמבר 2016
                         6 דגימות שנאספו בינואר 2017

pic1and2.jpg
table1.jpg
table2.jpg
table3.jpg
בת ים

מי לא אוהב לגור בקירבת הים או לפחות לראות את הים מביתו? תושבי רחוב הרצל שמול חוף בת ים התעוררו יום אחד למציאות חדשה: העירייה דנה בתכנית להקים ברצועה שבין הרחוב לשפת הים מלונות בני 23 ואף 43 קומות. התושבים התארגנו והגישו התנגדות בצורה מרוכזת. הם אף הופיעו בפני הוועדה אולם נדחו בלך ושוב עד שהתכנית הועברה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. גם שם התנגדותם נדחתה. איסוף החתימות של התושבים ואיסוף הכספים ארך זמן ורק אז הגישו תביעה בבית המשפט כנגד העירייה ומוסדות התכנון. בשלב זה פנה משרד העו"ד אלי בבקשה לתת חוות דעת סביבתית על התכנית.
בדקתי את התאמת התכנית המאושרת של שני בתי מלון לתכניות הפיתוח המאושרות של האזור. מצאתי שהתכניות המאושרות למלונות אינן תואמות את שרשרת ההוראות מהתכניות הארציות ועד התכניות המקומיות שעליהן התבססו האישורים. תכניות שני המלונות פרצו את הגבולות באחוזי הבנייה, בגובה ובשטח, לא הוקצו בהן מספיק חניות לציבור כנדרש בחוק, ועוד. עלה גם החשד שהמלון הגבוה מתוכנן כך שיהפוך לדירות שתימכרנה ולא כמלון. גם אושרה תפיסה של שטחי ציבור, כולל פלישה לתוך המרחב החופי ביותר משלושה דונם במצטבר. מצאתי שגם שני המודדים המוסמכים, מטעם היזמים ומטעם האזרחים, מצאו שקיימת חריגה מערבה אל החוף בשני המגרשים, והמחלוקת ביניהם הייתה רק על גודל החריגה ועד כמה לא נשמר המרחק של 100 מטר מקו החוף הסטטוטורי אך לא על עצם החריגה.
מצאתי שתושבי הרחוב יפסידו לא רק את מראה הים אלא גם יסבלו בחודשי החורף מחוסר בשמש. המלון בן ה-43 קומות יטיל בשעת הצהריים בחורף צל שאורכו מעל 220 מטר ובשאר שעות היום יהיה הצל ארוך יותר. הצל גם ישנה את תנאי הסביבה שבה מתקיימים כיום החי והצומח באזור שבין מצוק הכורכר לשפת הים.
ביקשתי את עזרתה של הפקולטה לאוירודינמיקה מהטכניון בבדיקת השינוי הצפוי במשטר הרוחות לאחר הקמת הבניינים הגבוהים. נמצאו שני ממצאים חשובים: יווצרו צמדי מערבולות הפוכות בכיוון, דוגמת שני גלגלים המסתובבים אחד עם כיוון השעון והאחר נגדו. האוויר יילכד בתוך המערבולות הללו והתחלופה שלו תהיה איטית. כתוצאה מכך, זיהום אוויר כמו זה הנובע מכלי רכב, יילכד בתוך המערבולות ורמת זיהום האוויר תעלה. הממצא החשוב האחר הוא יצירת 'מנהרת רוח' בכיוון מערב-מזרח בין אחד המלונות לבין בניין קיים, עם רוחות במהירות של עד  90 קמ"ש. מנהרת הרוח נוצרה מאחר והמלון קיבל הרחבת זכויות ב-6 מטר, עד קו גבול המגרש ממש.
השופט לא מצא לנכון להתערב בהחלטות מוסדות התכנון. כמו כן טען השופט שהחריגה מ-100 מטר מקו החוף היא מלחמת גרסאות על אופן המדידה וכי קיים שיהוי (איחור) כבד בהגשת העתירה. עתירת האזרחים נדחתה והם ערערו בפני בית המשפט העליון. שם נדחתה עתירתם על בסיס השיהוי הגדול בהגשתה. עם זאת ציין בית המשפט העליון שמדובר בסוגיה הראויה לדיון ציבורי.

המסקנה: גם אם התביעה מוצדקת ומנומקת היטיב יש להגישה במועד הקבוע בחוק שאם לא כן – היא נדחית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני בתי מגורים בצד המזרחי של רחוב הרצל בבת ים להמחשת גבהי המלונות: הימני בן 27 קומות; השמאלי בן 43 קומות.
 

המשרד נותן ייעוץ וחוות דעת בנושאי סביבה מגוונים שעל חלקם אתם יכולים לקרוא באתר. אם אתם סובלים ממפגע סביבתי כל שהוא המשפיע על בריאותכם, על מצב הרוח שלכם או על אושרכם בכלל ומעוניינים לבקש פיתרון, ליחצו על הכפתור כאן