ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

חברת גז נדרשה לפנות את חוות-הגז שלה באחד מהאתרים בארץ. הדרישה התבססה על סיכוי לפגיעה באנשים כתוצאה משריפה ו/או פיצוץ של בלוני הגז בחווה. חברת הגז הזמינה סקר סיכונים כמותי אצל חברה מומחית מחו"ל. הסקר כימת את המרחק הבטיחותי הנדרש בהתאם לאמצעים הבטיחותיים הנינקטים בחווה. התוצאות הראו שבשטח שבטווח המסוכן, בו הסיכוי לאירוע קיצוני כזה עולה על 1:10-6 (אחד למליון, ערך הנהוג באיחוד האירופי), אין חשיפה של אנשים השוהים בשטח. התבקשתי על ידי החברה לבדוק את תוצאות הסקר ולסייע לה בייצוגה מול השלטונות.
בדקתי ומצאתי שהסקר נערך לפי הכללים והתוצאה האובייקטיבית מראה שהפעילות האנושית נמצאת במרחק שהסיכוי להפגע נמוך מ-10-6. הוויכוח מול השלטונות היה האם יש לקבל את הערך 10-6 או לדבוק בטכנולוגיה הטובה ביותר הזמינה (כמקובל בארה"ב). במקרה הזה הויכוח היה יותר עקרוני ממהותי מפני שעל דעת כולם הימצאותה של חוות הגז במקום חוסמת את פיתוחו של האזור ולכן נדרשה החברה לעבור לאתר חלופי.

המשרד נותן ייעוץ וחוות דעת בנושאי סביבה מגוונים שעל חלקם אתם יכולים לקרוא באתר. אם אתם סובלים ממפגע סביבתי כל שהוא המשפיע על בריאותכם, על מצב הרוח שלכם או על אושרכם בכלל ומעוניינים לבקש פיתרון, ליחצו על הכפתור כאן