אנשים פרטיים

בעיות בבניינים רבי קומות   - גנרטור

וועד הבית של בניין רב קומות בשרון היה מודאג מהאפשרות שצינור המפלט של הגנרטור לגיבוי פעילות המעליות יגרום לזיהום אוויר לדיירי הבניין. הגעתי לבניין רב קומות בשרון לפי בקשת הוועד לבדוק את המצב ולייעץ להם לגבי מיקום הצינור. 

בבנייני מגורים רבי קומות עם 40, 50, 60 ולעתים יותר דירות, קיימות מספר מעליות. התקנות מחייבות התקנת גנרטור בכל בניין כזה לשם גיבוי במקרה של הפסקת חשמל. אחזקתו של הגנרטור במצב תקין דורשת הפעלה מדי 3 חודשים. הגנרטור עובד על סולר (מזוט) וחייבת להיות לו ארובה עם פתח החוצה על מנת לפזר את החלקיקים וגזי הפליטה, בדומה לצינור המפלט (אגזוז) במכונית. הייתי בטוחה שאמצא צינור קצר המפזר את העשן והחלקיקים ליד חלונות של דירות. המציאות הייתה שונה לגמרי.   

בביקור מצאתי שצינור המפלט כלל אינו יוצא החוצה אלא מסתיים בחדר אטום הנמצא מעל לחדר הגנרטור שקירותיו עשויים מבטון. כלומר, בכל הפעלה של הגנרטורים מתמלא החדר האטום בעשן. כמו כן, בביקור בחדר הגנרטור הבחנתי שהחיישנים המתריעים מפני עשן מכוסים. לשאלתי מדוע החיישנים מכוסים הסבירו לי שבכל הפעלה תלת-חודשית, כנדרש, מופעלים המתזים והחניון התת-קרקעי מוצף. בה בעת, החשמל בכל הבניין, כולל במעליות, מתנתק והדבר כבר קרה ואנשים נתקעו במעליות. בכדי למנוע את ההצפה והפסקות החשמל שקרו, אנשי הוועד כיסו את החיישנים. הסברתי להם את הקשר בין שני הדברים: העשן הנוצר עקב שריפת הסולר ממלא את החדר האטום והעשן חוזר דרך הצינור לחדר הגנרטור. החיישנים בחדר הגנרטור מופעלים, הם מפעילים את המתזים וכך החשמל נפסק והחניון מוצף.

הדיירים דרשו מחברת הבנייה להתקין יציאה לצינור הפליטה אך החברה סרבה. במקום זה התקינה בחדר הגנרטור דמפר שתפקידו כמחליף צינור הפליטה היוצא החוצה אינו ברור. רגע לפני חתימת הוועד לחברה הקבלנית שהם מקבלים בניין במצב תקין, החליטו לקרוא לי להתייעצות.

עודדתי אותם לעמוד על דרישתם מחברת הבנייה ליצור צינור פליטה עם יציאה החוצה, שהוא הפתרון התקני, והסכמנו על המיקום שבו הוא יוקם, ועד שתנאי זה לא יתקיים לשביעות רצונו של מהנדס אוורור לא יחתמו על דבר.  החשוב מכל באופן מידי היה דרישתי להוריד את הכיסויים מעל החיישנים כי הבטיחות היא מעל לכול מאחר ושריפה בבניין עם פירים למעליות העוברים לאורך כל הבניין יוצאת מהר משליטה ואין היא שקולה כנגד אי הנוחות של הפסקות חשמל והצפת החניון. 

מסקנה: אסור בתכלית האיסור לאלתר פתרונות וחייבים לקבל ייעוץ מבעלי מקצוע. ויפה שעה אחת קודם.

צל על ביתך

בשנים האחרונות אנו עדים לתנופת חידוש עירוני המלווה בהריסת בתים חד-קומתיים ובניית בתים רב-קומתיים במקומם. תכנית תמ"א 38, המאפשרת הוספת קומות, מעצימה את התופעה. לא אחת קורה שבנייה כזו גורמת להצללה על הבתים השכנים ומפחיתה על ידי כך את שעות השמש הדרושות לחימום מים בדודי השמש ומצלילה ומחשיכה דירות בקומות הנמוכות. מקרה כזה מפתח-תקווה הובא למשרדנו עם בקשה לחשב את אובדן האנרגיה ושעות השמש שנגרמו לדיירים.
מצאנו שהיתר הבנייה המקורי היה לבנין בן 5 קומות. הקבלן קיבל הקלה שאפשרה בנייה בגובה שבע קומות. מתברר שהשינוי היה מהותי לגבי מספר שעות הצל שהוטל על הבית השכן.
בעזרת מודד מוסמך מדדנו את המרחקים והגבהים של שני הבניינים, ועל סמך התוצאות חושבו שעות הצל שנוצרו על הקולטנים של דודי השמש ועל הדירות בבית השכן. לאחר מכן חושב אחוז אובדן האנרגיה על שטח כל קולט של דודי השמש. התוצאות הושוו לתקן הישראלי להצללה ונמצא ששלושה דודי שמש מתוך חמישה איבדו אנרגיה מעל למותר על פי התקן הישראלי. נמצא גם שהדירות שרויות שעות רבות בצל בחודשי החורף. לדוגמה, הקומה הראשונה קיבלה שעתיים – שלוש שמש ביום בלבד במשך 6 חודשים, מספטמבר עד סוף פברואר.
דוגמא למספר שעות צל על דלת דירה שנבדקה

גובה: גובה השמש מעל לאופק.

אזימוט: מיקום השמש בשמים יחסית לצפון.

אפור = צל במשך חלק מהשעה (כחצי שעה ומעלה)

אפור כהה = צל במשך שעה שלמה

סגול = השמש זורחת או שוקעת במהלך אותה שעה ולכן יש פחות משעה שמש ישירה

צהוב = שמש ישירה

הוספת קומות רבות בתוך מרקם של שכונה קיימת מועדת ליצור הצללה על בתים שכנים מאחר והמרחק בין הבתים אינו משתנה בעוד הבתים צומחים לגובה. הפיצוי, גם אם הוא ניתן, אינו מכסה לאורך זמן את אובדן היעילות של דודי השמש והגדלת שעות חימום מים באמצעות חשמל או את הפסד השמש בחדרים. לכן חשוב להיות ערניים לכל שינוי המתרחש בסביבתכם כבר בשלב מוקדם בו אפשר להגיש התנגדות מנומקת ומגובה בהוכחות.

אם גם לידך עומדים לבנות בית גבוה ואתה חושש לאבד שעות שמש וגם אם כבר בנו, פנה אלינו לייעוץ.

האם לבנות מרתף

אזרחים שבאים לבנות בקרבת מקום לאחד מאתרי תע"ש לשעבר נתקלים שוב ושוב בזיהום קרקע ומי תהום מחומרים מסוכנים שהצטברו עקב שימוש בלתי מבוקר לאורך שנים. החומרים ממשיכים להתפרק ואף יוצרים גזים המתפשטים לכל עבר ומהווים מפגע סביבתי רציני בהצטברותם במקומות בלתי מאווררים כמו מרתפים או חניונים תת קרקעיים.
ש. קנה בית להריסה בקרבת מקום לאתר כזה והטרידה אותו השאלה האם הוא מסכן את בנו הפעוט בפגיעה מזיהום אוויר במרתף שאותו הועיד כמקום המשחקים שלו? הוא הזמין אצלי בדיקה שתאפשר לו להגיע להחלטה מושכלת האם לבנות מרתף או לוותר עליו.
הזמנתי קודחים לשם יצירת פיר שבו יוכנס הצינור לאיסוף הגזים. הגז נאסף במשך 8 ימים והועבר למעבדה מוסמכת. רשימת הגזים לבדיקה נעשתה על פי מימצאים של סקר זיהום קרקע שנעשה במתחם תע"ש הסמוך. במעבדה נעשו אנליזה וסריקה איכותית של החומרים הנדיפים והנדיפים למחצה מהרשימה שהעברתי למעבדה. התוצאות הצביעו על שלל חומרים, בעיקר ממיסים שמשתמשים בהם בצבעים או בדטרגנטים.
ההמלצה הייתה שבניית מרתף תהיה עם הנחת יריעות איטום ועם התקנת מערכת איוורור אקטיבי במרתף בהתאם לנפחו.

להזיז ארובה

לפעמים נדמה לנו שלפנינו ניצבת בעייה גדולה שלא נוכל לפתור אותה ולאחר התייעצות עם מומחה מתברר שהבעיה ניתנת לפתרון בפשטות. זה מה שקרה לזוג צעיר מקרית אונו שהשכן בבית הדו-משפחתי שלהם בנה ליד חדר השינה של ילדתם הקטנה ארובה לפליטת עשן מתנור החימום בסולר החדש שקנה. הם פנו אלי בבקשה לקבל חוות דעת לפני הגשת תביעה משפטית.
מצאתי שאכן מיקום הארובה יגרום לגזים ולעשן לחדור לחדריהם והערכתי שישנה אפשרות להזיז את הארובה כך שתמלא את תפקידה מבלי להפריע להם או לשכן. הצעתי להם לנסות לפנות בעצמם אל השכן בבקשה להזיז את הארובה לפני הגשת התביעה. הם דרשו שאפנה במקומם. נוכחתי שהדרישה נובעת מחששם לתגובת השכן. ניסיתי לשכנע אותם לפנות אליו בעצמם ולפתוח בזה יחסי שכנות טובים. משנעתרו להצעתי הם פנו לשכן. הם מצאו אצלו אוזן קשבת והארובה הוזזה לשביעות רצון שני הצדדים.

עובש במכון כושר

מה קורה כאשר הופכים מקלט למכון כושר? מקלט תת-קרקעי בבית ישן הוסב לאולם להשכרה והוקם בו מכון כושר. כעבור שנים מעטות הופיעו סימני רטיבות בצורת כתמי עובש בגדלים ובצבעים שונים בתיקרה ועל הקירות, וחלק מהתקרה התקלף ומערכת מיזוג האוויר הטמונה בו התגלתה. בעל מכון הכושר שיפץ את המכון אולם העובש חזר במימדים גדולים. התבקשתי לברר מהו מקור הרטיבות ולחוות דעתי לגבי השפעת העובש על המתאמנים במכון.
בדקתי ומצאתי ששטח המקלט הורחב על ידי המשכיר אל מעבר לגבולות הבניין. הגג במקומות החשופים לא נאטם ומי הגשמים שנקוו על המדרכה חדרו דרך הסדקים. לאורך השנים נעשו בקיר החיצוני של הבניין תיקוני שרברבות שונים שהשאירו את החיבורים לקיר ללא איטום ומי הגשמים חדרו דרכם וחילחלו למטה. בנוסף, חדרו שורשי עץ פיקוס לצינור הביוב שעבר בתיקרת האולם ופוצצו אותו. כל אלה גרמו לתיקרה להירטב, להתקלף ולעובש לשגשג. העובש מפזר את הנבגים שלו ואלה חודרים למערכת הנשימה. ככל שהנשימה אינטנסיבית יותר, כפי שקורה בעת המאמץ הגופני באימוני כושר, גדלה כמות הנבגים הנינשמת וגדל הנזק לבריאות המתאמנים. כך קורה שבמקום לשפר את מצב בריאותם הם ניזוקים. לבעל מכון הכושר לא הייתה ברירה אלא לעבור למקום אחר.

כתמי עובש בדרגות שגשוג שונות במכון הכושר

יחסי שכנים בבית דו-משפחתי -רעש, עשן ופיח

נתבקשתי על ידי עו"ד לתת לו חוות דעת לגבי שני מפגעים המציקים לזוג בשנות ה-70 הגרים בבית דו-משפחתי: ריחות קשים הנפלטים מארובת "קמין" המוסקת בעצים אצל המשפחה השכנה, ורעש בלתי נסבל, כולל רעידות, הנוצרים מהמזגן שהמשפחה השכנה הציבה בסמוך לחלון חדר השינה שלהם.

תופעה זו של כניסת זוג צעיר יחסית לבית דו-משפחתי בעוד בחלק השני גרה משפחה ותיקה היא תופעה ההולכת ומתרחבת לאחרונה. הבעיה מתחילה כאשר דיירי אחת משתי הדירות אינם מתחשבים בדיירים השכנים, ולרוב אלה הם השכנים החדשים. במקרה הזה, כל הבקשות של הזוג הוותיק נדחו על הסף. בלית ברירה, הם הגישו תביעה לבית המשפט באמצעות עו"ד אשר הזדקק לחוות דעתי כמומחית לאיכות הסביבה.

הגשתי חוות דעת מנומקת המתבססת על תקנות התקפות בספר החוקים של ישראל והנוגעות בשני מפגעים אלה. מאחר והעניין נמצא עדיין בהליך משפטי לא אוכל להרחיב את הדיבור עליו. אחזור בעניין זה עם מתן פסק הדין.

המשרד נותן ייעוץ וחוות דעת בנושאי סביבה מגוונים שעל חלקם אתם יכולים לקרוא באתר. אם אתם סובלים ממפגע סביבתי כל שהוא המשפיע על בריאותכם, על מצב הרוח שלכם או על אושרכם בכלל ומעוניינים לבקש פיתרון, ליחצו על הכפתור כאן