ממשל

עיריית ראשון לציון

עיריית ראשון לציון החל בסוף שנות ה-80 לתכנן פיתוח שכונה על 700 דונם באזור החולות במערב העיר. כ-120 דונם מהשטח (קרוב ל-20%) היו מכוסים באשפה שהושלכה לשני בורות סמוכים זה לזה שנוצרו בעקב כריית חול לבנייה. העירייה בחנה אפשרויות שונות לבנייה על כל השטח כדי למקסם את הרווח. בשיתוף עם משרד אינג' דוד דוד, מהנדס יועץ לביסוס מבנים, ערכנו בדיקת היתכנות של בנייה על האשפה. הבדיקה כללה קידוחי עומק לבדיקת כמות האשפה, להימצאות גז המתאן, כמותו ולחץ הגז ולברר האם הגז נדד אל מחוץ לאתר. בעזרת מודל המחשב את כמויות גז המתאן שיווצר לאורך השנים כפונקציה של כמות האשפה קבענו את קצב דעיכת היווצרות גז המתאן, ומצאנו שיעברו 10 שנים עד שקצב יצירת הגז יגיע לשיווי משקל עם קצב דעיכתו. נשקלה האפשרות להשתמש בגז המתאן (גז טבעי) לתאורה אולם כמותו באתר לא הצדיקה זאת. לאור הנתונים שהתקבלו פסלנו את ההצעה לבנות על האשפה, קבענו את מרחק ההפרדה בין שולי האתר לקו הבניינים והמלצנו על ניטור ב-10 השנים הבאות לפחות. המלצנו על בניית פארק שיתן מענה לשטח הירוק בשכונה הנבנית. זהו פארק שיקמה מדרום לרחוב משה דיין.

״הר הזבל״ בבת ים

"הר הזבל" נמצא בבת-ים על גבי מצוק כורכר במרחק כ-150 מטר משפת הים. השטח שהינו בבעלות פרטית, נמצא מדרום לטיילת ולמלונות. הר הזבל נוצר מהשלכה בלתי מבוקרת של פסולת מסוגים שונים שמילאה בורות שנוצרו מכריית חול בעת הבנייה המואצת עם קום המדינה והוא משתרע על פני כ-34 דונם. עיריית בת ים הזמינה אצלנו סקר שעשינו בשיתוף עם משרד אינג' דוד דוד, מהנדס יועץ לביסוס מבנים, לפי הוראות תסקיר השפעה על הסביבה של המשרד לאיכות הסביבה. בוצעו קידוחי נסיון לבדיקת הרכב הפסולת, הטמפרטורה, הלחות ומציאות ביו-גז (מתאן). נעשה סקר גיאוחשמלי כדי לאמוד את כמות מי התשטיף ונערכו בדיקות פיזומטריות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצאנו שהפסולת העירונית מהווה כ-35% וכלל החומר האורגני אינו עולה על 20% וכי קיימת פעילות מטנוגנית. בתוך הקידוחים נמדדה טמפרטורה של עד כ-36 מעלות (15 מעלות מעל הטמפרטורה של הסביבה בעת המדידה). נמצא ביוגז והמיפוי שלו הצביע על נדידת הגז בתוך "הר הזבל" ודליפה אל האטמוספירה משטח הפנים העליון בשתי נקודות.
נמצא שמי תשטיף נדדו מקרקעית הר הזבל לעבר שני שקעים הידרוגיאולוגים שנוצרו משאיבת יתר, כשבכל אחד מהשקעים יש באר פעילה. בבדיקת מי תהום שנלקחו מתחת לאתר ומשוליו נמצא שקיימת סטייה מתיקני איכות מי שתייה ונימצאו עקבות של מתכות כבדות ושל חומרים אורגניים נדיפים. בעקבות המימצאים הללו המלצנו לסלק את האשפה מוקדם ככל האפשר לאתר פסולת מוסדר ללא קשר לבנייה.
לאחרונה החליטה עיריית בת ים שבאזור הר הזבל ייסוג קו הבניין 300 מטר מקו החוף. הר הזבל לא טופל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           המדרון המזרחי של "הר הזבל"

 

המשרד נותן ייעוץ וחוות דעת בנושאי סביבה מגוונים שעל חלקם אתם יכולים לקרוא באתר. אם אתם סובלים ממפגע סביבתי כל שהוא המשפיע על בריאותכם, על מצב הרוח שלכם או על אושרכם בכלל ומעוניינים לבקש פיתרון, ליחצו על הכפתור כאן