חברות ועסקים

בניין ש״נחנק״

ריחות הביוב והמחנק בחדרי הבניין של חברה מסוימת גרמו לסחרחורות וכאבי ראש אצל העובדים, והם נאלצו לנטוש חדרים מסוימים ובאחרים הם פתחו את החלונות בכדי לקבל אוויר וכך גרמו לבריחת החימום בחורף והקירור בקיץ ולבזבוז אנרגיה. התבקשתי לברר את מקור התקלה, ונרמז לי שמקורה קשור לספיקה בלתי מספקת של הביוב העירוני.
לאחר ביקורים חוזרים בבניין ודיונים עם מהנדסי הביוב והאיוורור שלו מצאתי ש"הבניין חולה" ללא קשר למערכת הביוב העירונית.
הבעייה נוצרה כתוצאה משינויים תכופים שנעשו בחלקים שונים של הבניין מבלי להתחשב במערכות הביוב והמיזוג ואלה הפרו את שיווי המשקל שלו כפי שנקבע על ידי מהנדסי המיזוג והביוב בעת בניית הבניין. מעשה הטלאי על גבי טלאי לאורך השנים שיבש את התיכנון כליל והוא שגרם למפגע חמור של ריחות ביוב ולמחנק. כמו כן נמצא בלאי שלא טופל במערכות שונות ותרם לאיכות ירודה של האוויר בחדרים.
איתרתי את מקומות התורפה, הסברתי את הסיבה בכל אחת מהנקודות הללו והסיכום ניתן לאב הבית לטיפול במפגעים.

ניהול סיכונים

חברת גז נדרשה לפנות את חוות-הגז שלה באחד מהאתרים בארץ. הדרישה התבססה על סיכוי לפגיעה באנשים כתוצאה משריפה ו/או פיצוץ של בלוני הגז בחווה. חברת הגז הזמינה סקר סיכונים כמותי אצל חברה מומחית מחו"ל. הסקר כימת את המרחק הבטיחותי הנדרש בהתאם לאמצעים הבטיחותיים הנינקטים בחווה. התוצאות הראו שבשטח שבטווח המסוכן, בו הסיכוי לאירוע קיצוני כזה עולה על ⁶ ¯ 1:10 (אחד למליון, ערך הנהוג באיחוד האירופי), אין חשיפה של אנשים השוהים בשטח. התבקשתי על ידי החברה לבדוק את תוצאות הסקר ולסייע לה בייצוגה מול השלטונות.
בדקתי ומצאתי שהסקר נערך לפי הכללים והתוצאה האובייקטיבית מראה שהפעילות האנושית נמצאת במרחק שהסיכוי להפגע נמוך מ ⁶ ¯ 10. הוויכוח מול השלטונות היה האם יש לקבל את הערך ⁶ ¯ 10 או לדבוק בטכנולוגיה הטובה ביותר הזמינה (כמקובל בארה"ב). במקרה הזה הויכוח היה יותר עקרוני ממהותי מפני שעל דעת כולם הימצאותה של חוות הגז במקום חוסמת את פיתוחו של האזור ולכן נדרשה החברה לעבור לאתר חלופי.

מפעל המזהם את האוויר

בעל נכס הרגיש  לאיכות הסביבה, הגיש תביעה בבית המשפט כנגד בעל מפעל ששכר את הנכס בדרישה לפנותו. העילה לתביעה הייתה שהמפעל גורם לזיהום אוויר תוך התפשטות פעילותו לחצר וסירובו לחדול מכך.  

המפעל מייצר פריטים עבור התעשייה. בזמן הייצור הוא משתמש בחומרים נדיפים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר ובאחד השלבים נוצרים גם חלקיקים בגדלים שונים ובכמות גדולה. כל צד הגיש חוות דעת מומחה מטעמו והפער ביניהם היה גדול מכדי שכבוד השופט יוכל להכריע ביניהם.

כבוד השופט מינה אותי להגיש לו חוות דעת ניטרלית של מומחה לאיכות הסביבה. בבדיקה במקום ובחינה של שלבי העבודה והתנאים בהם היא מתקיימת במפעל, והשוואתם בעזרת ספרות מקצועית למפעלים אחרים בעולם, יכולתי לבחון את שתי חוות הדעת כמו גם את מידת השמירה של התקנות הקיימות בישראל על ידי בעל המפעל. מצאתי שבעל המפעל שומר על התקנות בנקודות שיש עליהן פיקוח, ואינו שומר ואף אינו מודע לתקנות שאין עליהן פיקוח.

בחוות הדעת שלי שהוגשה לכבוד השופט נדרש בעל המפעל להשקיע באמצעים המונעים התפשטות החומרים הנדיפים בתוך המפעל ובסביבתו, וכך גם לגבי החלקיקים. הדרישות פורטו, כולל האמצעים להשגתם. באותה הזדמנות ניתנו גם הערות לגבי הבטיחות במפעל ולגבי פינוי הפסולת המוצקה והנוזלית. לבעל המפעל ניתנה האפשרות לבחור להשקיע בתיקון כל הפגמים ולהביא את פעילות המפעל לשמור על התקנים או לעזוב את המקום. בעל המפעל בחר להשקיע בתיקונים ולהמשיך לעבוד במקום תוך עמידה בכל הדרישות המפורטות שהצגתי בדו"ח, ואשר קיבלו תוקף משפטי.

המשרד נותן ייעוץ וחוות דעת בנושאי סביבה מגוונים שעל חלקם אתם יכולים לקרוא באתר. אם אתם סובלים ממפגע סביבתי כל שהוא המשפיע על בריאותכם, על מצב הרוח שלכם או על אושרכם בכלל ומעוניינים לבקש פיתרון, ליחצו על הכפתור כאן